< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // השקת ספר: חוק חי: שיטור וריבונות תחת כיבוש (אילת מעוז) [ון ליר / מקוון] 28.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062800/

חוק חי: שיטור וריבונות תחת כיבוש
ערב דיון לכבוד צאת ספרה של אילת מעוז
LIVE בפייסבוק ובאתר המכון
יו"ר: פרופ' יהודה שנהב
משתתפים: פרופ' אדריאנה קמפ, עאזר דקואר, פרופ' הלל כהן, מגיבה: אילת מעוז

על מה מושתת סדר במצב פורע סדר? מה קורה כאשר השאיפה לכונן ריבונות מערערת על אחדותו של הריבון? מהו היחס בין הפרקטיקה הממשית לבין הפנטזיה בדבר סדר יציב, או בין חוק להיעדרו?
חוק חי מתחקה אחר ההיסטוריה של השיטור מעבר לקו הירוק ודן ביחסי המשטרה עם פלסטינים, עם מתנחלים, ועם רשויות האכיפה והביטחון האחרות. הוא מראה כיצד פרויקט ההתנחלות בגדה המערבית מבוסס על טשטוש הבדלים: בין ציבורי לפרטי, בין פשע לחוק, בין לגיטימי ללא-לגיטימי. שכן במרחב הספר הקולוניאלי סמכויות מדינה מואצלות על ריבוי שחקנים, שהיחסים ביניהם מאופיינים בחיקוי וניכוס, הסתתרות והיחשפות, כמו גם עמעום מושגי ומשפטי.
מעבר להיותו כרוניקה של מנגנון, חוק חי חושף את עבודת הריבונות כתנועה דיאלקטית ומתמשכת בין מחיקת גבולות לשרטוטם מחדש. תנועה זו מייצרת תשוקה ריבונית לאחדות סופית ומוחלטת, המובילה את המשטר ואת אזרחיו לאלימות חריגה ועודפת.
(סדרת הקשרי עיון וביקורת, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד)

https://bit.ly/2ZfZhzs

28.7.20
18:00 – 21:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה