< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: רשות הדיבור: כנס דוקטורנטים של בית הספר למדעי התרבות [אונ ת"א / מקוון] 29.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062323/

רשות הדיבור II

כנס דוקטורנטים של בית הספר למדעי התרבות

29.06.2020

קישור לזום https://zoom.us/j/98925407920

 

10:15-10:00 – ברכות

 

11:45-10:15 מושב ראשון: מושג הסובייקט במבחן (יו"ר ורד שמשי)

 

אורפה סנוף־פילפול: האישי הוא פוליטי? נישוי האמת ולידתו של הבלתי־אישי

גיא פרחי: בין תשוקה פואטית לתשוקה פרותטית: מעמד האובייקט ברומן "יומן הסנונית" לאמלי נותומב

אירית ויינברג: כאן אין פמיניזם : מדינת נשים ביצירות של שונו יוריקו

מגיב: ד"ר שאול סתר

 

12:00-11:45 – הפסקה

 

13:30-12:00 מושב שני: פעולות הקריאה והזיכרון בספרות העברית (יו"ר גלעד שנהב)

 

עדי שורק: כתיבה מרחבית ושאלות של חורבן: הרהור על יצירתו של ז'ורז' פרק

טלי אשר: נשים שואלות: משמעויות הספרייה ברומנים "מישהי צריכה להיות כאן" מאת לאה איני ו"חיי אהבה" מאת צרויה שלו

אורלי גל: "וְכָל הַזְּמַן רָצִים שְׁלִיחִים הָלוֹךְ וָשׁוֹב אֶל יַלְדוּתִי": נוסטלגיה בכתיבתם של בני הארץ

מגיבה: פרופ' איריס מילנר

 

14:30-13:30 – הפסקה

 

15:45-14:30 מושב שלישי: כיצד לספר על אלימות לילדים? (יו"ר מיה קליין)

 

אלון בן פורת: סודות ושקרים: מחזות בריטיים מספרים לילדים על אלימות במזרח התיכון

מיה וינשטוק: על אלימות ושייכות: עיתוני ילדים יהודיים בפולין מספרים על אירועי השעה

מגיבה: ד"ר דנה אולמרט

 

קישור לזום: https://zoom.us/j/98925407920

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה