אירוע // כנס: התגובות מאירופה לכוונות הסיפוח: מהצהרות למעשים? [מקוון] 30.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062224/

European Responses to an Israeli Annexation in the West Bank: From Statements to Actions?

סדנת מדיניות מקוונת בנושא "התגובות מאירופה לכוונות הסיפוח: מהצהרות למעשים?" בהשתתפות מומחים ישראלים ואירופים

https://www.facebook.com/events/587116128852055/

 

Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies
Israeli Association for the Study of European Integration
Friedrich-Ebert-Stiftung Israel
Cordially invite you to an online policy workshop:
European Responses to an Israeli Annexation in the West Bank: From Statements to Actions?

Tuesday, June 30, 2020
13:00-15:00 (Israel Time)
12:00-14:00 (CET – Central European Time)

Registration at: https://forms.gle/KwtJdhAMtsvMcgHh9

מפרסם ההודעה
Dr. Maya Sion-Tzidkiyahu and Prof. Alfred Tovias Co-Presidents of the Israeli Association for the Study of European Integration (IASEI) T +972.(0)77.4007453 | M +972.(0)52.4705548 http://www.iasei.org.il/index.php?lang=en
שמירה ושיתוף