< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי הראשון לחקר יהדות אתיופיה [תל אביב 02/21] דדליין=30.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062113/

קול קורא להגשת הצעות להרצאות מדעיות בכנס

המרכז למורשת יהדות אתיופיה יקיים כנס מדעי בנושא "ירושלים: בין אתיופיה לישראל". הכנס יתקיים במהלך חודש פברואר 2021. חוקרים המעוניינים להופיע בכנס מוזמנים לשלוח הצעות בנושאים הבאים: משפחות, הגירה, היסטוריה של יהודי אתיופיה, מפעל תיעוד, מורשת יהדות אתיופיה, פיוטים ושירת קודש, המאבק לעליה, דיאלוג ותרבות, אקטיביזם, יהודי אתיופיה בתקשורת בארץ ובעולם טרם העלייה לישראל. מעבר לרשימה זו ניתן להגיש הצעה גם בנושאים אחרים ובלבד שנושא ההרצאה יעסוק במורשת ובהיסטוריה של יהודי אתיופיה.

קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות:

 • רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס.
 • בהירות ההצעה.
 • מקוריות וחדשנות.

לוח זמנים:

 • פרסום קול קורא: 16.6.2020
 • מועד אחרון להגשת הצעות: 30.09.2020
 • תוצאות שיפוט ההצעות: 01.11.2020
 • הגשת נוסח סופי של ההרצאות: 01.01.2021
 • כנס מדעי: פברואר 2021 (תאריך מדויק יקבע במשך).

הנחיות להגשת הצעות:

* כל הרצאה נדרשת להיות בין 25-20 דק'.

 • שם פרטי ושם משפחה של החוקר / ת.
 • תפקיד, תואר אקדמי , השתייכות מוסדית.
 • דוא"ל ומספר טלפון.
 • השפה בה תתבצע ההרצאה.
 • כותרת ההרצאה (בעברית ואנגלית).
 • תקציר ההרצאה (250 – 400 מילה).
 • יש לציין בהצעה לפחות שניים או שלושה פריטי ביבליוגרפיה על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).

 

למידע נוסף ולהגשת הצעה יש לפנות במייל: nir@moreshete.org.il

מפרסם ההודעה
ניר איציק nir@moreshete.org.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה