< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: לעבודות מחקר בנושא יהדות אתיופיה [ישראל] דדליין=17.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062000/

התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה 

מכריז על הענקת פרס לעבודות מחקר מצטיינות.

הוועדה האקדמית של התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה תעניק פרסים לסטודנטים / תלמידי מחקר עבור עבודות מצטיינות בנושא מהתחומים הבאים: 

  • היסטוריה של אתיופיה
  • היסטוריה של יהודי אתיופיה
  • המאבק לעלייה לארץ ישראל 
  • פיוטים ושירת קודש
  • עדויות
  • דמויות מופת ביהדות אתיופיה
  • תרבות ואומנות של יהודי אתיופיה
  • קליטה במדינת ישראל
  • אנשי דת וקייסים

 

*כמו כן, יבחן כל נושא הקשור להיסטוריה של יהדות אתיופיה ואיננו נמצא ברשימה זו.

 

עבודת תזה מצטיינת לתואר שני פרס בסך 3,500 ₪

עבודה מצטיינת לתואר דוקטור פרס בסך 5,000 ₪

 

הגשת מועמדות תתקבל עד יום ה', כח' באלול תש"פ, 17 בספטמבר 2020.

 

*כלל העבודות המוגשות לקבלת הפרס נדרשות להיות עבודות שסיימו תהליך שיפוט וקיבלו ציון.

 

להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:

א. פרטי המגיש ודרכי התקשרות.

ב. הקטגוריה אליה מוגשת העבודה.

ג. עותק דיגיטלי של העבודה.

ד. עותק קשיח לכתובת: התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה, יגאל אלון 126, תל אביב.

ה. המלצה אחת לפחות (ניתן יותר) מאיש אקדמיה אשר יש לו היכרות נרחבת עם מגיש העבודה. את ההמלצה ישלח המנחה / מרצה ישירות למורשת.

למידע נוסף ולהגשת מועמדות יש לפנות במייל: nir@moreshete.org.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה