< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סימפוזיון: בג"ץ חוק ההסדרה: השלכות חוקתיות ובינלאומיות [מקוון] 14.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061100/

שולחן עגול בעקבות פסיקת בג"ץ בענין הפקעת קרקעות פלסטיניות פרטיות
לצורך הכשרת בנייה ישראלית בלתי-חוקית

ביום שלישי האחרון, 9 ביוני 2020, פורסם פסק דינו של בג"ץ בעתירות נגד החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, התשע"ז-2017, בו הוחלט על בטלות חוק זה. "חוק ההסדרה" עניינו הכשרת מעמדה המשפטי של בנייה שמלכתחילה אינה חוקית על פי הדין החל באזור זה. פסק הדין נשען בעיקרו על הדין החוקתי הישראלי, תוך התמקדות בזכות לקנין ובזכות לשוויון. ברם, לפסק הדין יש השלכות בינלאומיות, בין היתר לעניין ההליכים המתנהלים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ולגבי כוונות סיפוח שטחים. שולחן עגול זה ידון בפסק הדין ובהשלכותיו.
פתיחה: פרופ' תומר ברודי
מנהל אקדמי, מרכז מינרבה לזכויות האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יעל רונן
מרכז מינרבה לזכויות האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים; המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

דוברים: עו"ד ד״ר הראל ארנון
בא-כוח הממשלה בדיון בבג"צ

עו"ד מיכאל ספרד
בא-כוח חלק מהעותרים בדיון בבג"צ

אל"ם (מיל') עו"ד פנינה שרביט-ברוך
המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' עמיחי כהן
הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו; המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' יעל רונן
מרכז מינרבה לזכויות האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים; המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מנחה: פרופ' תומר ברודי
מנהל אקדמי, מרכז מינרבה לזכויות האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים

הכנס ייערך באמצעות אפליקציית ZOOM.
מספר המקומות מוגבל – נדרשת הרשמה מראש. נא להירשם כאן.
למידע נוסף: mchr@savion.huji.ac.il

14.6.20
14:30-16:30

https://huji.zoom.us/webinar/register/WN_L6nvpRr9TPObdBcr24xwmg

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה