< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: סדנת תיעוד בעל פה מפגש אחרון - חקר המשפחה בגטאות מזרח אירופה והתיעוד בעל פה (דליה עופר) [ליאו בק / מקוון] 18.6.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0060900/

במכון ליאו בק מתקיים פרויקט לתיעוד בעל-פה המתעד סיפורי חיים של ילידי אוסטריה. בעקבות פרויקט זה אנו עורכים זו השנה השנייה סדנה חודשית המתמודדת עם התאוריה והפרקטיקה של אמנות התיעוד בע”פ. בסדנה זו המתקיימת בשיתוף עם האגודה הישראלית לתיעוד בע”פ והמדור לתיעוד בע”פ שבאוניברסיטה העברית, אנחנו מבקשים להעלות קשיים, מורכבויות, בעיות מתודיות, פרשנויות, פתרונות והצלחות הנוגעים לתחום התיעוד בע”פ. בכל מפגש יוצג מחקר המשלב תיעוד בע”פ על ידי הדוברת או הדובר וביחד נבחן שאלות שונות העולות מן המחקר ואשר רלוונטיות לתחום כולו.

בעקבות וירוס הקורונה איננו יכולים להתכנס במשותף במכון, אבל נקיים את המפגש השמיני בסדנה באמצעות תוכנת הזום.
המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח מייל (אליו ישלח קישור להשתתפות), עם בקשת השתתפות בסדנה עד לתאריך ה-15 ביוני 2020 לכתובת: .leobaeck@leobaeck.org .

בהרצאה האחרונה לשנה זו נארח את פרופ’ דליה עופר (האוניברסיטה העברית בירושלים) בנושא: ‘חקר המשפחה בגטאות מזרח אירופה והתיעוד בעל פה’

ההרצאה תעסוק בקשיים וביתרונות של תיעוד בעל פה בחקר המשפחה בשואה תוך התרכזות במזרח אירופה ובגטאות. בהרצאה נתייחס להבחנה שבין תיעוד למען כתיבת מחקר היסטורי לבין תיעוד בעל מטרות אחרות, חברתיות, פסיכולוגיות ועוד. ומכאן נעלה את השאלה מהי האג’נדה של המראיין או הפרויקט שהוא פועל במסגרתו וכיצד הדבר משפיע על העדות. בהרצאה נעמוד על העובדה שאין עדויות ישירות העוסקות במשפחה אלא הנושא שזור בעדויות שונות המתייחסות לשואה ויש לדלות מתוכן את הנתונים הקשורים למשפחה ומה משמעות הדבר ביחס להיקף התיעוד הנדרש.

ניפגש בזום ביון חמישי ה-18 ביוני 2020, כ”ו בסיון תש”ף, בשעה 18:00.
(הזמנה בליווי קישור תשלח למבקשים להשתתף).

לפרטים נוספים: leobaeck@leobaeck.org
טלפון: 02-5633790

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added