< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת מפגשים: חוכמת הקורונה: היבטים במשבר הקורונה הרלבנטיים לחיי הסטודנט/ית ולקהילת האוניברסיטה [ספריית מדעי החברה אונ ת"א / מקוון]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0060605/

משבר הקורונה מאתגר   את כולנו, בהתארגנות ובתחושה:
מה, בעצם, קורה בשוק התעסוקה בימים אלה? איך אפשר להושיב את עצמנו ולהתרכז,
עם כל הרעש הזה מסביב? איך מתקשרים – אבל באמת מתקשרים – ב-zoom?
איך לא לוותר, גם עכשיו, על רגעים של יצירתיות?
ומהי, אם בכלל, 'חוכמת הקורונה'?
קבוצת מרצות, מומחיות בתחומן, תחלוקנה איתנו מנסיונן ותתמודדנה עם שאלות אלו ואחרות – בדגש על היבטים הרלבנטיים לחיי הסטודנט/ית ולקהילת האוניברסיטה, לנוכח המצב.

יום ג',9.6 , 18:00
ענת זפרני, משחקולוגית, מייסדת ובעלים, מחוץ לקופסה
חוכמת המשחק:
האם משבר ויצירתיות הולכים יחד?
האם נכון וצריך לחייך אל תוך מציאות של בידוד וריחוק חברתי? ומה האלטרנטיבה?
האם האני היצירתי יכול להמשיך לפעול ולבעוט – ואפילו להתעצם – גם עכשיו?
להרשמה » https://soclib.tau.ac.il/Corona_zoom_1

יום ג',16.6 , 18:00
ד"ר זהבית לויטץ, יועצת קריירה בכירה ומנהלת המרכז לניהול קריירה ע"ש קולר, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב
חוכמת העשייה:
מה חדש ומשתנה בעולם התעסוקה בימים אלה?
מהם האתגרים המרכזיים שעומדים בפני מנהלים ועובדים?
כמחפשי עבודה, כיצד נוכל לעזור לעצמנו להתבלט ולייצר יתרון תחרותי?
וכיצד נוכל לנצל את התקופה הזו כדי לצאת ממנה מחוזקים בקריירה?
להרשמה » https://soclib.tau.ac.il/Corona_zoom_2

יום ג',23.6 , 18:00
טלי אשר, ראש מרכז טיוטות, מכללת סמינר הקיבוצים ועמיתת מחקר במכון הרטמן
חוכמת הלמידה של הפילים:
איך מתארגנים ללמידה בימים שבהם אין לנו על מי לסמוך – אלא על עצמנו?
איך מעוררים את האני הלומד למלא את חלקו בעסקה?
ומה, אם בכלל, אפשר ללמוד ממשבר הקורונה – על למידה?
להרשמה » https://soclib.tau.ac.il/Corona_zoom_3

יום ג',30.6 , 18:00
רויטל ראוכורגר, מנהלת מרכז יזמות גבהים
חוכמת הזום:
איך מזמזמים בחוכמה?
איך אפשר לתקשר, באמת לתקשר, באמצעות הזום?
להרשמה » https://soclib.tau.ac.il/Corona_zoom_4

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה