< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: נזיד עדשים: תפיסות הדדיות של נוצרים ויהודים בעידן הפיוס (כרמה בן יוחנן) [ון ליר / מקוון] 22.6.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0053005/

נזיד עדשים: תפיסות הדדיות של נוצרים ויהודים בעידן הפיוס

Live בפייסבוק ובאתר המכון

ד”ר יוכי פישר משוחחת עם ד”ר כרמה בן יוחנן על ספרה החדש

נזיד עדשים: תפיסות הדדיות של נוצרים ויהודים בעידן הפיוס. הוצאת אוניברסיטת תל אביב

22.6.20, 19:00-20:30

במחצית השנייה של המאה העשרים היה נראה שפרק חדש נפתח ביחסי יהודים ונוצרים. בהצהרה שנישאה בסיום ועידת הוותיקן השנייה ב-1965, ה-Nostra Aetate, נטשה הכנסייה הקתולית את מורשתה האנטי-יהודית וסללה את הדרך לשיקום היחסים בינה לבין העם היהודי. ואמנם, אנשי דת קתולים קידמו בהתלהבות את הפיוס עם היהודים, משום שראו בו ביטוי לנכונותה של הכנסייה לקחת חלק בפרויקט המודרני. ואולם עד מהרה התברר ששינוי היחס ליהודים מאיים על יסודות המסורת הנוצרית. במקביל התברר שבחלקים נרחבים של העולם היהודי, ובפרט בעולם האורתודוקסי, רבים אינם מעוניינים בהתקרבות ואף מברכים על כך שהמציאות הפוליטית החדשה, הן במדינת ישראל והן מחוצה לה, מאפשרת מרחק מן הנוצרים. ספרה של כרמה בן יוחנן, נזיד עדשים, דן במפגש בין הלהיטות הנוצרית להתקרב ליהודים ולהתחבר מחדש לעברה היהודי של הנצרות לבין הרתיעה היהודית מן הקׅרבה הזאת, עד כדי מחיקת כל זכר מסורתי לסובלנות יהודית כלפי הנצרות.

השידור החי ילווה בכתוביות בעברית.

https://bit.ly/2AZF0FS

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added