< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: קבוצת חברותא: בינה מלאכותית חוצת גבולות (סדרת מעברים) [העברית, ירושלים / מקוון] 25.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0052311/

הקבוצה מוקדשת להיבטים טכנולוגיים, מדעיים, משפטיים, כלכליים וכו' הנוגעים לבינה המלאכותית המקיפה אותנו בשנים האחרונות. מטרת הקבוצה לפתח פורום של שיח ותמיכה הדדית לתלמידי מחקר בתחום זה ובתחומים משיקים. אנו מצפים לכולם, החל מחוקרים בתחומי מדעי המחשב וההנדסה ועד למשפטים, פסיכולוגיה אומנות, ארכיאולוגיה. כולם מוזמנים.

כרגע נקבעו  4 מפגשים ע"מ לבנות את הקהילה. אם נצליח, נעבור למפגשים קבועים על בסיס דו-שבועי.  מפגש יארך 60 דקות ויכלול התייחסות ושיח עם המשתתפים בנושאי הבינה המלאכותית והרלוונטיות למחקרם.

מפגש ראשון של הקבוצה ייערך בזום ביום שני בתאריך 25.5 בשעה 20:00.  מרכז הקבוצה והיוזם, אור ברק דוקטורנט לבינה מלאכותית ומערכות ניווט.

אוניברסיטת חיפה,  החוג לטכנולוגיות ימיות. כתובות הזום כאן. האמייל של אור ברק כאן.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה