אירוע // מפגש: על העקרון הפיטרי והתקבעות (עידו ערב) (סדרת מעברים) [העברית, ירושלים / מקוון] 24.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0052310/

שלום, שלום
מוזמנים ומוזמנות להרצאתו של פרופ' עידו ערב, הנדסת תעשיה וניהול, הטכניון,  על העקרון הפיטרי והתקבעות.
על פי העיקרון הפיטרי עובדים מוצלחים מקודמים ומתקבעים בסופו של דבר, בתפקיד הראשון שאותו הם לא מבצעים כהלכה. לדעתי, עקרון זה אופטימי מידי. רובנו מתקבעים הרבה לפני שמיצינו את הפוטנציאל שלנו. בהרצאה אציע שיטות שבהם אני מנסה להימנע מהתקבעות. כיוון שנראה שהשגתי יותר ממה שסביר להשיג בהינתן הפוטנציאל שלי, יתכן שיש ערך בשיטות אלו. יום ראשון ה 24 במאי 2020, 14.30 עד 16.00. קישור לזום כאן.
פרופ' עידו ערב הוא אחד מהבולטים בקרב חוקרי מדעי החברה בישראל. הזדמנות להיפגש, לשאול שאלות ולהעיר. הצטרפו אלינו.
קישור לפירסומיו.
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה