< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: סדנה לתיעוד בעל פה - חינוך יהודי לילדים ולנוער בתנאי מחתרת בקרב מסורבי עלייה בברית המועצות בשנות ה-70-80. ראיונות עם דור ההורים (ליסה וסרמן-סלוצקי) [ליאו בק, ירושלים / מקוון 21.5.20] דדליין להרשמה=19.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0051810/

במכון ליאו בק מתקיים פרויקט לתיעוד בעל-פה המתעד סיפורי חיים של ילידי אוסטריה. בעקבות פרויקט זה אנו עורכים זו השנה השנייה סדנה חודשית המתמודדת עם התאוריה והפרקטיקה של אמנות התיעוד בע"פ. בסדנה זו המתקיימת בשיתוף עם האגודה הישראלית לתיעוד בע"פ והמדור לתיעוד בע"פ שבאוניברסיטה העברית, אנחנו מבקשים להעלות קשיים, מורכבויות, בעיות מתודיות, פרשנויות, פתרונות והצלחות הנוגעים לתחום התיעוד בע"פ. בכל מפגש יוצג מחקר המשלב תיעוד בע"פ על ידי הדוברת או הדובר וביחד נבחן שאלות שונות העולות מן המחקר ואשר רלוונטיות לתחום כולו.

בעקבות וירוס הקורונה איננו יכולים להתכנס במשותף במכון, אבל נקיים את המפגש השביעי בסדנה באמצעות תוכנת הזום. המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח מייל (אליו ישלח קישור להשתתפות), עם בקשת השתתפות בסדנה עד לתאריך ה-19 במאי 2020 לכתובת:

leobaeck@leobaeck.org

בהרצאה השביעית נארח את ליזה וסרמן- סלוצקי (האוניברסיטה העברית בירושלים) בנושא: "חינוך יהודי לילדים ולנוער בתנאי מחתרת בקרב מסורבי עלייה בברית המועצות בשנות ה-70-80. ראיונות עם דור ההורים".

ההרצאה תעסוק בממצאים שנאספו עד כה במסגרת המחקר, כמו גם באתגר וביתרון שבמחקר אוטואתנוגרפי, מחקר על אודות אירועים שהדוברת לקחה בהם חלק בילדותה. בהרצאה נעמוד על האתגר וגם על הקסם של עריכת ראיונות עם אנשים ונשים איתם יש לנו היכרות מוקדמת. כמו גם על השאלות העולות בראיון על היבטים בחיי היומיום של המרואיינים ולא על תחום העיסוק המרכזי שלהם בתקופה הרלוונטית למחקר.

נפגש ביום חמישי, ה-21 במאי 2020, כ"ז באייר תש"ף, בשעה 18:00 בזום (הזמנה בליווי קישור תשלח למבקשים להשתתף).

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה