< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: "קווים לדמותנו - התחלות" שלושה חוקרים של ישראל מספרים על דרכם לעולם המחקר (יעל זרובבל, ירון הראל, ניצה בן ארי) (סדרת מעברים) [העברית, ירושלים / מקוון] 19.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0051504/

שלום רב,

בשבוע הבא במעברים. מפגשי תעסוקה מחוץ לאקדמיה. שינוי חברתי והאקדמיה,  קווים לדמותנו, אמנת יחסי מנחה מונחה באקדמיה, תקשורת המחקר ואיך להגביר את הסיכויים לקריירה האקדמית.

שני מפגשים ביום ראשון, ואחד בכל אחד מיתר ימי העבודה.  ראו תוכנית מלאה למטה. רשת מעברים פתוחה לתלמידי ותלמידות מחקר. הצטרפות לרשת האמייל של מעברים כאן. בצרופה התוכנית המלאה כולל קישורים לפעילויות עבר.

פרופ' דוד לוי-פאור

"קווים לדמותנו – התחלות" שלושה חוקרים של ישראל מספרים על דרכם לעולם המחקר. משתתפים: פרופ' יעל זרובבל (אוניברסיטת ראגרס), פרופ' ירון הראל (אוניברסיטת בר-אילן), ניצה בן-ארי (אוניברסיטת תל-אביב). מנחה: ד"ר עדי שרצר (אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת ארפורט) הקובץ "קווים לדמותנו" (קישור כאן) מאגד שלושים ביוגרפיות של חוקרים וחוקרות של החברה הישראלית ומבקש לעמוד על הקשר שבין הביוגרפיה האישית לעיסוק המחקרי. במפגש הראשון (מתוך שלושה) נבקש משלושה מהכותבים שהשתתפו בקובץ לספר על דרכם אל העולם האקדמי ואל נושא המחקר שלהם, נשמע על התלבטויותיהם בין המסלול האקדמי למסלולים אחרים ונתהה על ההתפתחויות בעולם האקדמי ובתחום של חקר ישראל בשנים האחרונות. יום שלישי, ה 19.5.2020,  בין השעות 17.30 ל 19.00. קישור לזום כאן.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה