< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: דיון על קו התפר: בין האקדמיה לשינוי חברתי (סדרת מעברים) [העברית, ירושלים / מקוון] 18.5.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0051503/

שלום רב,

בשבוע הבא במעברים. מפגשי תעסוקה מחוץ לאקדמיה. שינוי חברתי והאקדמיה,  קווים לדמותנו, אמנת יחסי מנחה מונחה באקדמיה, תקשורת המחקר ואיך להגביר את הסיכויים לקריירה האקדמית.

שני מפגשים ביום ראשון, ואחד בכל אחד מיתר ימי העבודה.  ראו תוכנית מלאה למטה. רשת מעברים פתוחה לתלמידי ותלמידות מחקר. הצטרפות לרשת האמייל של מעברים כאן. בצרופה התוכנית המלאה כולל קישורים לפעילויות עבר.

פרופ’ דוד לוי-פאור

דיון על קו התפר: בין האקדמיה לשינוי חברתי. מה השאלה: לצד דוקטורנטים צעירים הממשיכים בלימודים היישר אחרי הב.א. או המ.א. ניתן למצוא במדעי החברה גם חוקרים מבוגרים יותר, שעבדו בארגוני החברה האזרחית או במסגרות אקטיביסטיות אחרות וחזרו לאקדמיה בגיל מבוגר יותר כדי להעמיק ולחקור שאלות הקשורות לתחומי פעילותם. מה יש לאקדמיה להציע לחוקרים מעין אלו ומה יש להם להציע לה? מה יכולים לימודי הדוקטורט לתרום לייצור הידע בשדה הפעולה החברתית, ואלו שדות פעולה פתוחים בפני מסיימי הלימודים?  

עם מי:

אמין ח’לף – המייסד והמנכ”ל לשעבר של רשת בתי הספר הדו-לשוניים יד ביד. כותב דוקטורט על תפיסות רב-תרבותיות של מנהלים בבתי הספר הנ”ל. יציג נקודת מבט של דוקטורנט הכותב על תחום הפעולה שלו.

עו”ד אסתר סיוון – מנהלת שתי”ל (שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי מיסודה של הקרן החדשה לישראל). לשעבר מנהלת ארגון בזכות (לזכויות אנשים עם מוגבלויות) וארגון במקום. תציג את נקודת המבט של המעסיקים בחברה האזרחית

ד”ר גילי ברוך – ד”ר לסוציולוגיה, לשעבר מנהלת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת בשתי”ל באר שבע. כיום יועצת עצמאית לארגוני חברה אזרחית  ולרשויות. תספר על ההתנסות בהצטרפות לארגון לאחר סיום הדוקטורט

פרופסור עמליה סער –ממייסדות החוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, לצד העבודה האקדמית הייתה פעילה לאורך השנים בארגון אישה לאישה ובמיזמים פמיניסטיים שונים של החברה האזרחית בחיפה. תציג נקודת מבט של מנחה

מנחה ומשתתפת: ד”ר רולי רוזן  בוגרת המחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה. חוקרת רב-תרבותיות, לימדה מחקר איכותני וכתיבה מדעית בביה”ס לסיעוד באוניברסיטת חיפה וכיום עוסקת בליווי דוקטורנטים ומסטרנטים בכתיבת עבודות המחקר שלהם.

מתי:  יום שני, ה-18.5.20 בין השעות 17.00-18.30 .

כתובת הזום:  כאן.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added