< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // דיון: פמיניזם בימי קורונה: רגש, פוליטיקה, פעולה [ון ליר, ירושלים / מקוון] 19.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050600/

מנחה: ד"ר מירי רוזמרין

משתתפות: ד"ר ראויה אבורביעה, ד"ר יוליה לרנר, יונית נעמן

דיון

Live בפייסבוק ובאתר המכון

שידור חי בפייסבוק https://www.facebook.com/events/255990475553236/

השידור החי ילווה בכתוביות בעברית

מגיפת הקורונה, על השפעותיה רחבות ההיקף במישורי החיים השונים, מלווה גם ברגשות עזים כגון פחד, זעם, חמלה, הזדהות, רתיעה, אמפתיה, ייאוש ואף גאווה. רגשות אלה נוכחים כרגע בעוצמה רבה מהרגיל במרחב הציבורי, בשיח התקשורתי לגווניו ובכל צורות האינטראקציה החברתית-פוליטית. עם זאת, לא מתנהלת שיחה גלויה על רגשות ועל תפקידם הפוליטי בהתמודדות עם מגיפת הקורונה והשלכותיה. הדיון יבחן, מנקודת מבט פמיניסטית, את הרגשות ואת אופן פעולתם בשיח הפוליטי והחברתי של העת הזאת.

בדיון נעסוק בתובנות שהתיאוריה הפמיניסטית מספקת לשיח על רגשות ועל הפוליטיקה של הרגש. אילו רגשות זוכים להכרה ומתקבלים כתקפים ולגיטימיים, ובאיזה הקשר? אילו רגשות נפסלים או מודרים מהשיח הציבורי, ומה התפקיד הפוליטי של ההבדל הזה? וכמובן, כיצד הרגשות וההבחנות ביניהם ממוגדרים, וכיצד נשים וגברים מבטאים רגשות ועושים בהם שימוש, הן בפעולה הפוליטית והחברתית והן במישור הבין-אישי.

19.5.20 בין השעות 18:00-20:00

https://bit.ly/2YEyTjZ

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה