< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: שאלות ותשובות בעניין מענקי מארי קירי (סדרת מעברים) [העברית, ירושלים / מקוון] 3.5.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0050212/

שלום לכולם

פעילויות השבוע במעברים למטה ובצרופה.  מענקי מארי קירי, מנחה-מונחה, כנסים, ומהי מסגרת מושגית. למטה ובצרופה.

יום ראשון ה 3 במאי בשעה 14.30 עד 16.00 מפגש פתוח לשאלות ותשובות בעניין מענקי מארי קירי. לנרשמים המאושרים לפעילות התמיכה. כתובת זום כאן.

 אחת על אחד – מפגש יחסי מנחה מונחה. עם פרופ’ יעל ישי (מנחה) ופרופ’ דוד לוי-פאור (מונחה) לאחר 35 שנים של היכרות.  במפגש האישי-ציבורי הזה נדון ביחסים וכיצד הם מתגבשים, מתפתחים ומעוצבים לאורך השנים. יום שני, ה 4 במאי 2020, 12.30  – 14.00,כתובת הזום כאן.

יום שני ה 4 במאי מפגש מילוי סעיפי מענק מארי קירי, 14.30 עד 17.00 עם הפסקה של חצי שעה באמצע. השתתפות סלקטיבית. כתובת הזום תשלח רק לנרשמים שאושרו לתוכנית (עלון הרשמה הופץ. כתובת הרשמה כאן, תקפה עד ה 1 במאי).

מפגש עם ד”ר ישראל ויסמל-מנור,   כנסים- השתתפות ורישות מקצועיכנסים הם מנוף מרכזי לקידום המחקר והקריירה שלנו. בהרצאה נבחן מתי יש להתחיל? לאן שולחים? איך מגדילים סיכויי קבלה? מימון? איך להתכונן לכנס? כיצד להציג? ומה עושים בכנס עצמו ובסופו? יום שלישי, 5 במאי 2020,  16.00 עד 17.30. כתובת הזום כאן

מפגש עם פרופ’ יוסוף ג’אברין, סגן דיקן למחקר, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, מהי מסגרת מושגית, כיצד מפתחים אותה במיוחד במחקר רב תחומי, יום חמישי ה 7 במאי 2020,  18.30 עד 20.00. המפגש מבוסס על המאמר בקישור.  כתובת הזום למפגש כאן.

פרויקט מעברים מלווה סטודנטים וסטודנטיות בעלי אוריינטציה מחקרית – מהתואר הראשון ועד הפוסט דוקטורט  – בתהליכי ההתפתחות האישים והפרופסיונאליים שלהם. השאיפה היא לתמוך, להאיץ, להעמיק ולקדם את התפתחותם קודם כל באמצעות יצירת רשתות תמיכה וסמינרים. בהמשך  – על ידי המוסדות האקדמיים והלאומיים עצמם – באמצעות יצירת מערכות תמיכה מקצועיות אשר ייתנו תמיכה אינטנסיבית יותר.  מדובר עם כן ביצירת המרכיבים הראשוניים של המערכת הלאומית שתצטרך לגדול ולהתפתח בהמשך. הצטרפות למעברים כאן.  בהמשך תוכנית האירועים של מעברים לסמסטר הקורונה (אביב, תש”פ). תוכנית האירועים כוללת מודולים של פעולה:  פיתוח קריירה (המודול הכתום) מענקי מארי קירי (המודול האדום), יחסים באקדמיה ויחסי מנחה מונחה (המודול הסגול), מיומנויות מחקר (המודל הירוק), תעסוקה וחיים מעבר לאקדמיה (המודול הוורוד), מנהיגות אקדמית (המודול התכול), מיומנויות כתיבה (המודול הצהוב) וחברותות (המודול הירוק בהיר) .

בברכה

פרופ’ דוד לוי-פאור

מעברים

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added