< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: ימות המחר: שיחות על משבר הקורונה ופוסט-קפיטליזם (כפיר לוסטיג, הגר צמרת) [ון ליר / מקוון] 7.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0043005/

ימות המחר: שיחות על משבר הקורונה ופוסט-קפיטליזם
משתתפים:ד"ר כפיר כהן לוסטיג, ד"ר הגר צמרת
live בפייסבוק ובאתר המכון
שיחה
שידור חי בפייסבוק https://www.facebook.com/events/226271198650249/

בישראל וברחבי העולם אנו עדים בימים אלה למחוות של סולידריות ועזרה הדדית בקנה מידה רחב ומעורר השתאות. בישראל, אנשים מספקים חבילות מזון, שירותים נחוצים ועזרה רגשית לאוכלוסיות בסיכון. בסין, אנשים מתנדבים להסיע נותני שירותים רפואיים בין בתים ובתי חולים. בנורווגיה, מתנדבים עוזרים לאוכלוסיות בסיכון לקבל שירותים בסיסיים ולהתמודד עם המשבר. מומחים בתחומי הרפואה ברחבי העולם עבדו יחד על מנת לבנות מכונת הנשמה במימון המונים, ועוד ועוד. כך, בניגוד לתיאוריות הכלכליות הקפיטליסטיות המניחות שתחרות וקידום האינטרס הפרטי הם שמניעים את השוק והחברה, עולה ומופיעה פעולה מרהיבה של רשות הרבים עבור נחלת הכלל (Commons) ומוכיחה שאפשר לחשוב ולפעול אחרת. מעשים מסוג זה ניצבים בלב המחשבה על פוסט-קפיטליזם, ובשיחה הקרובה נדבר על הקשר שלהם לכלכלה פמיניסטית ולניסיון של נשים בקידום מחשבה ומעשה מסוג זה.

https://bit.ly/3cYThQF

7.5.20 בשעה 21:00-22:00

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה