< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: ישראל, הפלסטינים ואתגר הקורונה [ון ליר / מקוון] 5.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0043002/

יו"ר: ד"ר אסף דוד
משתתפים:ד"ר יעל ברדה, אביב טטרסקי, ע'אדה מג'אדלי, תא"ל (מיל.) ברוך שפיגל
ערב דיון
Live בפייסבוק ובאתר המכון
שידור חי בפייסבוק https://www.facebook.com/events/172614573964988/

מאז פרץ משבר הקורונה החמירו האתגרים הכבדים ממילא שהרשות הפלסטינית מתמודדת אתם בימי שגרה. לצד מחסור קריטי במשאבים חיוניים דוגמת ציוד רפואי ואמצעי הגנה, הפלסטינים סובלים מהשפעותיה ארוכות הטווח של השליטה הישראלית בשטחים הכבושים. תשתיות רעועות, אספקת מים מקוטעת, צפיפות דיור ומערכות תברואה פגומות מקשות באופן מבני על כל התמודדות עם התפרצות של מגיפה. ערב דיון זה יבקש לבחון את היחסים בין ישראל לבין הרשות והחברה הפלסטינית לנוכח המשבר ולהציע היערכות לתרחישים אפשריים. נדון באחריותה של ישראל למתרחש בשטחים ובהתמודדותה עם משבר הקורונה בירושלים המזרחית, הגדה המערבית ורצועת עזה עד כה, ונעסוק בהשלכות האפשריות של התערבותה בניהול המשבר.

https://bit.ly/2yarZr

5.5.20 בשעה 18:00

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה