< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגשים: הכנה להגשת בקשות לתכנית מארי קירי לפוסטדוקים/ות וחוקרים/ות חוזרים/ות [מקוון] מפגש ראשון=1.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042111/

שלום רב

אני שמח להודיע על תוכנית תמיכה למדענים חוזרים ולפוסט-דוקטורנטים. התוכנית מסייעת למי שמתעתדים להגיש בקשות במחזור הקרוב (הגשה בספטמבר) ובמחזור בשנה הבאה. התוכנית היא שיתוף פעולה של מעברים, איסרד וקודו.

תוכנית התמיכה היא מודולרית. חלקה פתוחה וחלקה (באחריות קודו) סגורה לקבוצה נבחרת של מגישים. הרשמה למפגשים הסגורים/סלקטיביים כאן.

תוכנית המפגשים כאן:

  1. יום ראשון ה 3 במאי בשעה 14.30 עד 16.00 מפגש פתוח לשאלות ותשובות בעניין מענקי מארי קירי. לנרשמים המאושרים לפעילות התמיכה. כתובת זום כאן.
  1. יום שני ה 4 במאי מפגש מילוי סעיפי השאלון מציע 14.30 עד 17.00 עם הפסקה של חצי שעה באמצע. השתתפות סלקטיבית. כתובת הזום תשלח רק לנרשמים שאושרו לתוכנית (עלון הרשמה הופץ. כתובת הרשמה כאן, תקפה עד ה 1 במאי).
  1. יום ראשון ה 10 במאי בשעה  16.30 עד 18.00  מפגש עם זוכי מענקי מארי קירי (מחזור תשעט): ד"ר יובל סער-היימן (עו"ס), ד"ר נגה ברנשטיין וד"ר נטלי פרידיאן-מלמד וד"ר ענת וואש (עו"ס). כתובת הזום  כאן
  1. מפגשי קודו (תמיכה אישית וקבוצתית עד למועד ההגשה בספטמבר 2020 ובתלות בהרשמה מוקדמת עד ה 1 במאי 2020)

אנא הפיצו לתלמידי ותלמידות מחקר ופוסט-דוקטורט מתקדמים בארץ ובחול.  אודה להפצה במוסדות. מדינת ישראל משקיעה כספים רבים בתוכנית הזאת. בואו וננצל אותה לקידום המחקר והחברה בארץ.

אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לצרף את התוכנית המעודכנת של מפגשי הקורונה שלנו:  פרופ' אלישבע באומגרטן ביום רביעי ה 22 באפריל,  ד"ר רבקה נריה בן שחר ביום חמישי ה 23 באפריל ופרופ' שירה דביר-גבירצמן ביום ראשון ה ה- 26 באפריל.  כתובות הזום והסרטונים של פעילויות קודמות במידה וישנן עד כה בצרופה.

לרישום לפעילויות התמיכה של מעברים בתלמידי מחקר ופוסטדוקטורט בארץ הירשמו כאן.

בברכה

פרופ' דוד לוי- פאור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה