< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: (סדרת מעברים לתלמידי מחקר) קריירה לא שגרתית ולקחיה (שירה דביר גבירצמן) [העברית / מקוון] 26.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042022/

 קריירה לא שגרתית ולקחיה,  פרופ' שירה דביר גבירצמן, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת תלהאביב,  יום ראשון ה 26 באפריל 2020,  14.00עד 15.00. כתובת הזום כאן. 

לכל הסדרה לחצו כאן

לשמירת האירוע ביומן הגוגל לחצו כאן

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה