< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: (סדרת מעברים לתלמידי מחקר) בין שידוך לבחירת נושאי מחקר – אהבה ואמונה או תועלתנות? (רבקה נריה-בן שחר) [העברית / מקוון] 23.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042021/

מפגש עם ד"ר רבקה נריה-בן שחר, בין שידוך לבחירת נושאי מחקר – אהבה ואמונה או תועלתנות?

בשלבים שונים במהלך הקריירה, עלינו לבחור את נושא המחקר הבא, לעיתים גם תוך כדי העבודה על הדוקטורט, הנתונים יכולים להוליך אותנו (ואנחנו אותם) לכיוונים שונים

בשיחה (הפתוחה, מספיק שהקורונה סוגרת אותנו) נדבר על מערכת היחסים בין הנתונים לבינינו, מי באמת בוחר את מי מתי להתאהב בנתונים ומתי הזמן להיפרד…

יום חמישי, 23 באפריל, שעה 20.30.  כתובת הזום כאן

לכל הסדרה לחצו כאן

לשמירה ביומן הגוגל לחצו כאן 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה