< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: סדרת תאוריה וביקורת - חברה חולה: מגפה בין טבע לתרבות (אילת מעוז, יהודה שנהב) [ון ליר / מקוון] 19.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0041904/

תיאוריה וביקורת
Live בפייסבוק של המכון

שיחה רביעית

חברה חולה: מגפה בין טבע לתרבות

יו"ר:  ד"ר שאול סתר

משתתפים: אילת מעוז, פרופ׳ יהודה שנהב

יום ראשון 19/04/20, 21:00 עד 22:00

מגיפת הקורונה תשנה את פני החברה בדרכים שעוד מוקדם לקבוע ואולי קשה לשער. אבל היא כבר מארגנת מחדש כמה מן הצירים המרכזיים במחשבת החברה המודרנית. כיצד היא מעצבת את היחס בין טבע לתרבות ובין ההכרחי להיסטורי? מהי הפוליטיקה של המגיפה ומהי הפוליטיקה שניגפת בפני המגיפה? אילו הבחנות בין פנים לחוץ, בין שייך לזר, בין מקומי לנוכרי עדיין שרירות במצב של הדבקה, כאשר כל אדם הוא מדביק בפוטנציה?

https://www.facebook.com/events/261567925016481/

קישור באתר ון ליר

לשמירת האירוע ביומן הגוגל שלכםן לחצו כאן

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה