אירוע // סדרת הרצאות: סדרת ההרצאות של העמותה למחקר גנאולוגי בישראל, אפריל - אוקטובר 2020 [מקוון] הרצאה ראשונה=22.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0041418/

IGRA Webinar Series April – October 2020

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל – הרצאות באינטרנט

מזמינין אותכם להתצרף לוובינרים של העמותה למחקר גנאלוגי בישראל שיתקיימו בין אפריל לאוקטובר 2020

https://www.slideshare.net/igra3/igra-2020-webinar-series-apriloctober

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה