< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: זמן מגיפה: הדבקה והתקהלות [ון ליר / מקוון] 12.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040807/

תיאוריה וביקורת
שיחה שלישית
יו"ר: ד"ר שאול סתר
משתתפים: אביטל ברק, טל יחזקאלי, ניר שאולוף
Live תיאוריה וביקורת

בתאריך 12.4.20 בשעה 21:00-22:00

Live בפייסבוק של המכון
https://www.facebook.com/events/529171587792520/
שידור ישיר בדף האירוע באתר מכון ון ליר בירושלים:
https://bit.ly/2Rhy6km

הוראת השעה היא להימנע מהתקהלויות מכל סוג: לנתק מגע, להסתגר בבית, להישאר בבידוד. ומי שניצבים כנגדה ומציבים לה אתגר הם ציבורים מתקהלים שונים: קהילות דתיות, אוהדים במשחק כדורגל, חוגגים במסיבה. ההתקהלויות הללו היו ועודן מוקדים של הדבקה – ומכאן שמה, הדבקה קהילתית. ההתקהלות, הקהילה והקהל יעמדו בבסיס השיחה הבאה של קבוצת תיאוריה וביקורת. נשוחח על צורות התקהלות שאינן נענות לצווי הבידוד ובמקביל על ההתקהלויות הווירטואליות החדשות וצוויהן שלהן; על הגוף הממשי שהיה לגוף המדבק, ועל הוצאתו מן הציבור, הצבתו מול המסך והפיכתו לקהל; ועל אפשרות קיומו של מרחב חברתי שאינו מושתת על חבירתם של גופים.

קישור לכל אירועי תאוריה ובקורת

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה