< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מצב החירום והחיים עצמם [ון ליר, ירושלים / מקוון] שידור ישיר=29.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032900/

מצב החירום והחיים עצמם

תיאוריה וביקורת  live

דיון

שידור חי בפייסבוק  https://www.facebook.com/events/214555452939918/

יו"ר: ד״ר שאול סתר

משתתפים: ד״ר אורי גולדברג, ד״ר ורד מימון, ד״ר יובל קרמניצר

בכל רחבי העולם מוכרז בימים אלה מצב חירום בהיקף שטרם נודע בעבר. אבל האם מדובר במצב חירום ממשי או כוזב? האם זוהי צורת התמודדות הכרחית עם נגיף בלתי נראה שמאיים על האנושות, או שמא אנו עדים לאופן שבו משטרים שונים לוקחים לעצמם סמכויות לשעת חירום ומעצימים את כוחו של הריבון? כיצד מתכונן מבעד למצב החירום היחס בין ההיסטורי (האנושי, החברתי), הביולוגי (הנגיף, הטבע) והתיאולוגי (החטא, העונש)? האם, מתוך הניסיון לשמור על החיים עצמם, ניתן להבין משהו חדש על תביעתם ותכולתם? ואולי יש במצב החירום הזה גם שיבוש של צורת החיים הניאוליברלית ופוטנציאל לשינוי חברתי כולל?

השידור הישיר יתחיל בשעה 21:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה