< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הדרכה: שימוש מושכל ברמה - הדרכה אינטרקטיבית לחיפוש מידע, לקביעת העדפות אישיות, לשליחת הודעה להפצה ועוד [מקוון] 24.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032115/

לאור הביקוש הרב, ומאחר שהתפנה הזמן וגם התוודענו ל-ZOOM, אנחנו מציעים לכל משתמשי/ות רמה הדרכה אונליין אנטרקטיבית.

ההדרכה מחולקת לשניים:

איסוף מידע – גלישה, קביעת העדפות אישיות, חיפוש ועוד.

הפצת מידע – דרכי שליחת הודעה להפצה ברמה.

מועדי ההדרכות:

איסוף מידע / הדרכת גלישה
יום ב'. 23.3, 21:30
יום ג', 24.3, 15:00
יום ג', 24.3, 20:30

הפצת מידע / שליחת הודעה
יום ב'. 23.3, 20:30
יום ג', 24.3, 14:00
יום ג', 24.3, 21:30

יש להרשם מראש כאן.

נשמח על השתתפותכם!

זו תהיה גם הזדמנות פז לקבלת משוב מכם.

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה