< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: צאת הספר "כמעיין המתגבר: הלכה ורוח ביצירת חכמי ימי הביניים" (יצחק טברסקי) [מרכז שז"ר, ירושלים] 18.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0031115/

הספר "כמעיין המתגבר" הוא אסופת מאמרים מאת פרופ' יצחק טברסקי שחלקם רואים אור לראשונה בעברית. פרופ' טברסקי מאוניברסיטת הרווארד היה דמות ייחודית בנוף המחקרי, כשבמקביל לעיסוקו המחקרי הוא גם כיהן כאדמו"ר חסידות טלנא בבוסטון. מאמריו הרואים אור בספר זה עוסקים בהלכה ורוח אצל חכמי ימי הביניים. הספר הוא פרי עמלו הרב של פרופ' כרמי הורוביץ. הכנס בהשתתפות מיטב החוקרים והחוקרות בהיסטוריה יהודית ומחשבת ישראל. לאורך ארבעת מושבי הכנס נדון בסוגיות העולות מתוך הספר כמו גם בדמותו הייחודית של פרופ' יצחק טברסקי.

מפרסם ההודעה
ענהאל במברגר רכזת חינוך ואירועים במרכז שלמן שזר annaelle@shazar.org.il
כתובת מלאה
מרכז זלמן שזר, בית"ר 2, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה