< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: ואבא שלי הוא הכי בעולם? דמותו של ר' אברהם הורוביץ בעיני בנו השל"ה הקדוש (דור סער-מן) [אונ תל אביב] 18.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0031112/

החוג להיסטוריה של עם ישראל מזמין אתכם להרצאה החמישית של הפורום להיסטוריה יהודית, פורום הדוקטורנטים של החוג.

הפורום מתכנס מדי שבועיים וכולל הרצאות של מרצים שעוסקים בהיסטוריה של עם ישראל ובנושאים מקיפים. נושא העל של הפורום השנה הוא היסטוריה, היסטוריוגרפיה, זהות, תרבות וזיכרון.

התכנסות וכיבוד קל: 11:45

הרצאה: 12:00 – 13:30

מפרסם ההודעה
רוני כהן ronicoh3@mail.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, קרטר 203
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה