< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: בדרכן – נשות עין חרוד (תמי קמינסקי). ערב של סיום עיון וזמר [ירושלים] 17.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0031001/

17:00-17:30 חלק א: סיור ברחביה בעקבות נשים פורצות דרך )יציאה מהיכל שלמה(
סיור לתלמידי החוג, מורים ואורחים בהדרכת ד"ר איל דוידסון

1:30-19:00 2 חלק ב

19:00 התכנסות וכיבוד קל בקמפוס היכל שלמה
מנחה: ד"ר דורון שר-אבי, ראש החוג ללימודי א"י, המכללה האקדמית הרצוג

19:15 ברכות
הרב פרופ' יהודה ברנדס, ראש המכללה
פרופ' מרגלית שילה, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' סלביה פוגל ביזאוי, המרכז המחקרי יד טבנקין
ד"ר יעל דקל, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון

20:00 חלוצות בדרך )קצת( אחרת
פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, אוניברסיטת בר אילן

20:25 משוררת פורצת דרך: שירה וסיפור בעקבות רחל
טל נאה

21:10 הדרך לעין חרוד: חלוצות בדרכן
ד"ר תמי קמינסקי, המכללה האקדמית הרצוג

קישור

מפרסם ההודעה
מאירה קפלן מרכזת רשות המחקר מכללת הרצוג research@herzog.ac.il 02-9937333
כתובת מלאה
היכל שלמה – המרכז למורשת היהדות, King George Street, ירושלים, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה