< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: אנתרופולוגיה של עבודה ואנתרופולוגיה כעבודה [אב"ג, באר שבע] 12.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0030303/

14:00 התכנסות וארוחה קלה

14:15 אנתרופולוגיה של עבודה א׳

הקסם האפל של ההון והאתנוגרפיה של יחסי עבודה בישראל מתן קמינר, אוניברסיטת חיפה

האסטרטגיה האומניבורית של מדע הנתונים, עיסוק טכנולוגי חדש נטע אבנון, האוניברסיטה העברית

הזירה הסמלית של סכסוכי עבודה בעידן ניאו-ליברלי: עובדים, מעסיקים, פקידי ציבור והשימוש במשטרי הצדקה גדי ניסים, המרכז האקדמי רופין

צרות ישנות, פרקטיקות חדשות: רועים מתמודדים עם איומים מיד אדם שחר שילוח, אוניברסיטת תל אביב

מגיבה: אורלי בנימין, אוניברסיטת בר אילן

15:45 הפסקה

16:00 אנתרופולוגיה כעבודה, כאן ועכשיו

שולחן עגול בהשתתפות:

יוסי לוס, חוקר עצמאי

לירון שני, האוניברסיטה העברית

אילת מעוז, אוניברסיטת שיקגו

רגב נתנזון, המכללה האקדמית ספיר

מגיבה: פנינה מוצפי-האלר, אוניברסיטת בן גוריון

17:30 הפסקה

17:45 אנתרופולוגיה של עבודה ב׳

״הם אכזריים בטבע, אין מה לעשות״: היררכיות אתנו-מוסריות באתר השחיטה הכשרה בישראל ענת בן-יונתן, אוניברסיטת בר-אילן

״פועל | אויב״: רשמים מתוך עבודת שדה בקרב עובדים פלסטינים מהגדה ביפו עלמה כץ, אוניברסיטת תל אביב

אתנוגרפיה של טיפול מקוון: קווים לדמותו של המטפל האינטרנטי שי סתרן, האוניברסיטה העברית

מגיב: גדעון קונדה, אוניברסיטת תל אביב

19:00 סיום

קישור לכנס

מפרסם ההודעה
מתן קמינר mkaminer@campus.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אולם אורן (בניין 26), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה