< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: צווי הורות פסיקתיים ואפשרות ההכרה בשלושה הורים משפטיים (יחזקאל מרגלית ויהונתן קניר) [נתניה] 17.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0030201/

הכנס עוסק בנושא אקטואלי ומאתגר, שרק לאחרונה ניתן פס"ד של ביהמ"ש העליון בעניינו – אפשרות ההכרה בהורה לא ביולוגי של ילד כהורה משפטי שלו. כמו כן, תידון האפשרות המאתגרת של לגיטימיות ההכרה בשלושה הורים משפטיים לילד

האירוע יתחיל בשעה 16:00 ויסתיים ב-19:30

קישור

מפרסם ההודעה
יחזקאל מרגלית hzimar@ono.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1, נתניה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה