< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת הרצאות // הרצאות סמסטר ב במרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום [אונ חיפה] מפגש ראשון=24.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022922/

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום ובו כתשעים חוקרים, הוקם בינואר 2018 על ידי משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון. משימתו של המרכז היא להוות מוסד מחקר חדשני אשר ישמש גם כצוות חשיבה למנסחי מדיניות, מקבלי החלטות, הקהילה האקדמית ואנשי שטח מכל המגזרים ותחומי העשייה. פעולות המרכז כוללות הנחיה של חוקרים ללימודי הסמכה ומוסמכים, עריכת סדנאות, כנסים, סמינרים, הרצאות וימי עיון בנושאים רב ובין-תחומיים ברמה הארצית והבין-לאומית, לשם החלפת מידע, ניתוח השוואתי והטמעה של ידע. 

שמרו את הימים לתכנית ההרצאות הסמינריוניות בבמרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, סמסטר ב תש"פ:

יום שלישי, 24.03 – ניקי קונס, יועצת לניהול סיכונים: מקרי בוחן (case studies) לניהול סיכונים במצבי קיצון

יום שני, 20.04 – פרופ' מיכל שמאי, אונ' חיפה, ראש קבוצת עבודה סוציאלית ורווחה במרכז: זוגיות בקו האש – ההשלכות של החשיפה למצבים של סיכון בטחוני ממושך על הזוגיות

יום רביעי, 13.05 – מר יונה יהב, ראש העיר חיפה לשעבר: היערכות רשויות מקומיות למצבי חירום

יום שלישי, 26.05 – פרופ' שלומית פז, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אונ' חיפה: השפעות שינויי האקלים על בריאות הציבור

יום שלישי, 09.06 – פרופ' ראסם חמאיסי, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אונ' חיפה: האלימות במגזר הערבי כמצב חירום

יום רביעי, 24.06 – פרופ' נעם גרינבאום, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אונ' חיפה: סיכוני שטפונות בעולם ובישראל

ההרצאות יתקיימו בין השעות 14:00-16:00 במרכז, באוניברסיטת חיפה, בנין המדרגה חדר 1013
ההשתתפות חופשית
מרבית ההרצאות יוקלטו ויהיו זמינות לצפיה ב YouTube

* התכנית טנטטיבית, ייתכנו שינויים. עדכונים ופרטים נוספים יפורסמו באתר המרכז תחת "אירועים"

 

http://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
כתובת מלאה
מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, אוניברסיטת חיפה, חדר 1013 בבנין המדרגה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה