< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // קורונה - דחייה ** כנס: כנס רגולטורים [מרכז חת, ראשון לציון] 24.3.20 ** דחיית קורונה **

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022920/

כנס הרגולטורים!

שיח רב רגולטורים

מהו הדין כאשר רגולטורים מתנגשים? כיצד יש לנהל קונפליקט רגולטורי? וכיצד יכריע בית המשפט? שאלות אלה עולות במגוון רחב של תחומים המפגישים בין רגולטור ענפי לרגולטור נושאי. הכנס יוקדש לעיון במתח זה מזווית רגולטוריות שונות.

ביום 24/3/2020 בין השעות 15:00-18:00

בקמפוס המכללה למינהל ראשל״צ

בנין משפטים קומה מינוס 1

https://www.colman.ac.il/node/11605

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977
כתובת מלאה
קמפוס המכללה למינהל ביה"ס למשפטים ראשון לציון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה