< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: לרגל הופעת הספר חכמי ספרד בעין הסערה – תורה והנהגה במוצאי ימי הביניים (יואל מרציאנו) [יד בן צבי, ירושלים] 23.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022422/

ערב עיון לרגל הופעת הספר

חכמי ספרד בעין הסערה – תורה והנהגה במוצאי ימי הביניים

מאת יואל מרציאנו

יום שני, כ"ז באדר תש"ף (23 במרץ, 2020)

ביד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14

18:30 התכנסות וכיבוד קל

19:00

יו"ר: פרופ' משה אידל, האוניברסיטה העברית, יושב ראש המושב

ברכות

פרופ' יוסף הקר, האוניברסיטה העברית, יהדות ספרד, מעמק הבכא למרחב חדש

פרופ' אריק לאווי, אוניברסיטת בר-אילן, ייעודו של הפרשן – תפיסות חדשות בקרב במאה החמש-עשרה

ד"ר יואל מרציאנו, אוניברסיטת אריאל, "בעין הסערה" – מחשבות בעקבות הספר

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה