< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ** דחיית קורונה ** הרצאה: לאהוב ולהיות נאהב: התיאולוגיה היהודית המודרנית בעימות עם שֹפינוזה (בנימין פולק) [ון ליר, ירושלים] 23.3.20 ** דחיית קורונה **

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0022226/

לאהוב ולהיות נאהב: התיאולוגיה היהודית המודרנית בעימות עם שֹפינוזה

מרצה: פרופ’ בנימין פולק

הרצאות שֹפינוזה ע”ש ירמיהו יובל

בחזרה לשֹפינוזה

סדרת ההרצאות העשירית מטעם מרכז שֹפינוזה

בעריכת ד”ר פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

סדרת ההרצאות הראשונה מטעם מרכז שֹפינוזה עסקה בהגותו של ברוך שֹפינוזה, והתמקדה בהבהרה ובפירוש של חיבוריו החשובים, בהם אתיקה, מאמר תיאולוגי-מדיני ומאמר מדיני. בכוחה של מחשבת שֹפינוזה לפתוח אופקי חשיבה חדשים, ולספק כלים לתיאור ולניתוח של האתגרים שההיסטוריה מציבה בפנינו כיום – אתגרים המעסיקים כל אדם המבקש לחשוב על הזמן והמקום שבו אנו חיים. בשנת העשור של הסדרה נשוב ונעסוק בהגותו העשירה והמרתקת שנראית אקטואלית מתמיד ונתמקד ברלוונטיות שלו לזמננו. כמה מן ההרצאות יציעו מבט כולל על מחשבתו של שֹפינוזה, מתוך עיסוק בשאלות כמו לשם מה נחוצה הפילוסופיה, כיצד אפשר לפתח מוסר ללא ערכים טרנסצנדנטיים, והאם הפילוסופיה של שֹפינוזה עדיין מציבה אתגר לפילוסופיה היהודית. הרצאות אחרות ידונו בהגותו על רקע סוגיות אקטואליות כמו יחסו של האדם אל הטבע ואחריותו כלפיו, ומעמד החילוניות לנוכח אפיונה של תקופתנו כפוסט-חילונית.

http://bit.ly/2SJvddj

האירוע מתחיל בשעה 18:00

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added