< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: אחריות האדם כלפי הטבע: תובנות בעקבות שֹפינוזה ויונאס (פיני איפרגן) [ון ליר, ירושלים] 16.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022221/

אחריות האדם כלפי הטבע: תובנות בעקבות שֹפינוזה ויונאס

מרצה: ד"ר פיני איפרגן

 

הרצאות שֹפינוזה ע"ש ירמיהו יובל

בחזרה לשֹפינוזה

סדרת ההרצאות העשירית מטעם מרכז שֹפינוזה

בעריכת ד"ר פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

סדרת ההרצאות הראשונה מטעם מרכז שֹפינוזה עסקה בהגותו של ברוך שֹפינוזה, והתמקדה בהבהרה ובפירוש של חיבוריו החשובים, בהם אתיקה, מאמר תיאולוגי-מדיני ומאמר מדיני. בכוחה של מחשבת שֹפינוזה לפתוח אופקי חשיבה חדשים, ולספק כלים לתיאור ולניתוח של האתגרים שההיסטוריה מציבה בפנינו כיום – אתגרים המעסיקים כל אדם המבקש לחשוב על הזמן והמקום שבו אנו חיים. בשנת העשור של הסדרה נשוב ונעסוק בהגותו העשירה והמרתקת שנראית אקטואלית מתמיד ונתמקד ברלוונטיות שלו לזמננו. כמה מן ההרצאות יציעו מבט כולל על מחשבתו של שֹפינוזה, מתוך עיסוק בשאלות כמו לשם מה נחוצה הפילוסופיה, כיצד אפשר לפתח מוסר ללא ערכים טרנסצנדנטיים, והאם הפילוסופיה של שֹפינוזה עדיין מציבה אתגר לפילוסופיה היהודית. הרצאות אחרות ידונו בהגותו על רקע סוגיות אקטואליות כמו יחסו של האדם אל הטבע ואחריותו כלפיו, ומעמד החילוניות לנוכח אפיונה של תקופתנו כפוסט-חילונית.

http://bit.ly/2V9yUuy

האירוע יתחיל ב-18:00 ויסתיים ב-20:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה