< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי ה-43 של החברה ההיסטורית הישראלית: 'לחם ויין: אוכל בהיסטוריה' [אונ חיפה] 17.3.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0022122/

הכנס השנתי ה-43 של החברה ההיסטורית הישראלית: ‘לחם ויין: אוכל בהיסטוריה’

יום שלישי, 17 במארס 2020 , כ”א באדר תש”ף

מצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30 , מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

 

09:00 – התכנסות

– 09:30-09:45 ברכות

פרופ’ גור אלרואי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה

פרופ’ שמואל פיינר, יו”ר החברה ההיסטורית הישראלית

 

09:45-11:00 – מושב I: להזין את אומה

ד”ר אראלה טהרלב בן-שחר (האוניברסיטה הפתוחה), עכשיו זה מדעי: נשים צריכות להיות במטבח: על הקשר בין המלצות תזונתיות לתפקידן של נשים בישראל

ד”ר דניאל זיסנויין (מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים), “להבטחת מזונותינו”: המאמצים להבטחת אספקת מזון לא”י ערב מלחמת העולם השנייה ובראשיתה

ד”ר מאיה מארק (אוניברסיטת בן גוריון בנגב), “לחם צר ומים לחץ”: יחסי ממשלה, משפט וחברה בתקופת הצנע

 

11:15-12:30 – מושב II: צריכה, טהרנות וייצריות

(בחסות מרכז חיפה לחקר ההיסטוריה של הים התיכון HCMH)

פרופ’ אבנר גלעדי (אוניברסיטת חיפה), אוכל, שתיה, גבר, אישה: אל-ע’זאלי על נימוסי שולחן, אתיקה מינית והקשר ביניהם

ד”ר חאתם מחאמיד וד”ר חיים ניסים (מכללת סכנין והאוניברסיטה הפתוחה), השימוש בקפה במרחב האסלאמי בימי הביניים המאוחרים ובראשית התקופה העות’מאנית

פרופ’ מעוז כהנא (אוניברסיטת תל אביב), לייחד יחודים בעשן, לטהר עולמות בקפה: שני מוצרים קולוניאליים על סף העת החדשה

 

12:30-13:30 – הפסקת צהריים

 

13:30-14:45 – מושב III: אוכל ומשקה בין הפרטי לציבורי

חלוקת פרסי “עם ועולם” ע”ש שלמה ובלה ברטל ז”ל

ד”ר ציונה בן-גדליה (מו”פ אזורי מזרח; אוניברסיטת אריאל) ופרופ’ סינטיאן ספיטרי (אוניברסיטת אברהרד קארלס טובינגן), “ויין מלכות רב כיד המלך”: היקב המלכותי של הורדוס בהרודיון: ממצאים ביוכימיים ומיקרוסקופיים

יבגני פטנט (אוניברסיטת בר אילן), בירה, תרבות הצריכה שלה והשפעתה על התפתחות הלאומיות האנגלית בשלהי ימי הביניים (מאות 14 – 15 )

 

15:00-16:15 – מושב IV: אוכל כסמל, אוכל כסימן

רפאל קרויזר, (אוניברסיטת תל אביב), מסעודת מצווה להרהורי עבירה: סעודת דגים כביטוי למימוש הנישואים בעת החדשה המוקדמת

אלה צ’רניאק (האוניברסיטה העברית בירושלים), מ’ויסוצקי’ ועד צ’רקסקי: תה באמנות הרוסית מהמאה ה־ 19 עד ימינו

ד”ר עודד כהן (האוניברסיטה העברית בירושלים), “באמת הייתי קָץ לאכול”: נימוסי שולחן וגיבוש זהות במעבר בין מרחבים תרבותיים במאה השמונה עשרה

 

16:30-18:00 – הרצאת מפתח בשיתוף הרצאות חיפה בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה על שם מרים ירדני

Prof. Paul Freedman (Yale University),

Jewish Food as an “Ethnic” Cuisine in the United States

קישור

 

Message publisher
ד"ר צאלה רובל החברה ההיסטורית הישראלית TSELA@HISTORY.ORG.IL
Full address
מצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30 , מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added