< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מחנכים כאזרחים - בין חופש פוליטי לאחריות חינוכית [ראשון לציון] 18.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0021412/

מומלץ להירשם מראש על מנת לעזור למארגני.ות הכנס

מושב פתיחה:
פרופ יורם רבין, נשיא המכללה למנהל.
הגב ליאל אבן זוהר, סגנית ראש העיר ראשון לציון.
הרצאה מרכזית: פרופ שלמה פידרמן, נשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו ויו”ר ועד ראשי המכללות.

מושב ראשון: תפקיד ההשכלה הגבוהה בתקופה של משבר ערכי.
יו”ר: ד”ר ריקי טסלר, האוניברסיטה העברית ויו”ר הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך.
פרופ נעימה ברזל, מכללת אורנים; פרופ ח’אלד עראר, נשיא מכללת אלקאסמי לשעבר; פרופ נמרוד אלוני, מכללת סמינר הקיבוצים; פרופ עירית קינן, דיקנית, ביה”ס לחינוך, המכללה למנהל.
חוויה אישית: רגב לק-דוד, סטודנט בביה”ס לחינוך, המכללה למנהל.

מושב שני: אתגר החינוך לדמוקרטיה ושיוויון בישראל 2020.
יו”ר: ד”ר עירית הרבון, ביה”ס לחינוך, המכללה למינהל;
ד”ר קובי אסולין, מכללת אורנים; ד”ר ריקי טסלר, האונ’ העברית ויו”ר הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך; ע”וד תמי יקירה, ממובילות מחאת ההורים “הדגל השחור: כהניזם לא בבית ספרנו”; ד”ר נג’ואן סעאדה, מכללת בית ברל ומכללת אלקאסמי.

מושב שלישי: שיח מהשטח.
יו”ר: ד”ר אופירה רול, חוקרת דיאלוג בחינוך הדמוקרטי;
וטפה כנעאן, מנהלת בחינוך הבלתי פורמלי בכפרים הדרוזים ואקטיביסטית חברתית; אליה מיכאלי, מורה לאזרחות וחשיבה ביקורתית, הגימנסיה העברית הרצליה; עופר שור, מורה לספרות, תיכון כפר גלים; נטע גלנץ, מורה לגיאוגרפיה ומורשת, תיכון אורט מלטון, בת ים.

שיח עמיתים: דרכי פעולה לקידום החינוך לדמוקרטיה 2020.
שולחנות עגולים בהשתתפות הקהל. מנחה – אורי אופיר, תנועת מחנכים לדמוקרטיה.

סיכום:
פרופ עירית קינן, דיקנית, ביה”ס לחינוך, המכללה למנהל.

https://www.colman.ac.il/node/11582

Message publisher
ד"ר אופירה רול ofiraroll@gmail.com
Full address
המסלול האקדמי המכללה למינהל, רחוב אלי ויזל 2, ראשון לציון. בניין א', מתחם wedea
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added