< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: סדנה לתיעוד בעל פה: תיעוד בעל-פה כמקור היסטורי: המקרה של מעברות העולים (הילה שלם בהרד) [ליאו בק, ירושלים] 20.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0021411/

במכון ליאו בק מתקיים פרויקט לתיעוד בעל-פה המתעד סיפורי חיים של ילידי אוסטריה.
בעקבות פרויקט זה אנו עורכים זו השנה השנייה סדנה חודשית המתמודדת עם התאוריה
והפרקטיקה של אמנות התיעוד בע"פ.
בסדנה זו המתקיימת בשיתוף עם האגודה הישראלית לתיעוד בע"פ והמדור לתיעוד בע"פ
שבאוניברסיטה העברית, אנחנו מבקשים להעלות קשיים, מורכבויות, בעיות מתודיות,
פרשנויות, פתרונות והצלחות הנוגעים לתחום התיעוד בע"פ. בכל מפגש יוצג מחקר
המשלב תיעוד בע"פ על ידי הדוברת או הדובר וביחד נבחן שאלות שונות העולות מן
המחקר ואשר רלוונטיות לתחום כולו.

בהרצאה הרביעית בסדנה תשוחח ד"ר הילה שלם בהרד (אוניברסיטת בן גוריון בנגב),
על תיעוד בעל-פה כמקור היסטורי: המקרה של מעברות העולים
ההרצאה תדון במרכזיותו של התיעוד בעל-פה במחקר על חיי היום יום במעברות העולים, כמקור של ידע היסטורי ותרבותי. יוצגו בה ראיונות שנערכו עם יוצאות ויוצאי מעברות, וייחשף אופן שזירתם ברצף ההיסטורי של פרק המעברות.

נפגש ביום חמישי, 20 בפברואר 2020, כ"ה שבט תש"ף,
בשעה 17:00 במכון ליאו בק ירושלים, בוסתנאי 33.

מפרסם ההודעה
גלית רנד רכזת פעילויות, מכון ליאו בק ירושלים leobaeck@leobaeck.org 02-5633790
כתובת מלאה
מכון ליאו בק ירושלים, בוסתנאי 33
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה