< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: 100 שנות חלוציות - תל חי 1920-2020 היסטוריה וזיכרון [תל חי] 4-5.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0021115/

ב-1 במרס 1920 (י"א באדר תר"ף) התחולל קרב קצר בנקודת ההתיישבות הצפונית תל-חי, שיכול היה לשקוע בתהום הנשייה כמו אירועים אחרים שהתרחשו מאז. אולם הקרב בתל-חי היה חיש-מהר לפרשה מכוננת בתודעת היישוב היהודי והתנועה הציונית. מותם של שמונה מתיישבים-מגינים ומתיישבות-מגינות (שניים מהם בשבועות שקדמו לקרב) הפך לאירוע מכונן, לסמל ולמיתוס. הטקסטים המעצבים שחוברו על רקע אירועי תל-חי ובעקבותיהם נחקקו בתודעת בני הדור והשתקעו בזיכרון הקולקטיבי הישראלי ובתרבות העברית. היותו של טרומפלדור, דמות ידועה ביישוב היהודי ובתנועה הציונית, ואישיות מעוררת ההשראה בקרב יהודים במזרח-אירופה, הוסיפה נופך רב משמעות לאגדת הגבורה החדשה שנרקמה.

המשמעות הסמלית הנרחבת שנודעה לאירועי תל-חי זכתה להכרה מיידית שבאה לידי ביטוי בשיח הציבורי ובטיפוחו, אולם לא יצרה אחידות בעיצוב משמעות המיתוס ואף הובילה לפולמוס עז בין השמאל לימין הפוליטי. לאחר קום המדינה, לצד אימוץ המיתוס והנצחת תל-חי בזיכרון הרשמי של המדינה, העצימו הסתירות והניגודים שנכרכו בפרשנותו של המיתוס ואלה אף התעצמו ככל שהחברה הישראלית התבגרה ואוכלוסייתה גדלה והתגוונה.

הכנס יציג מבט מחודש ומחדש על פרשת תל-חי במובנה הרחב: ההיסטורי, ההיסטוריוגרפי והמיתולוגי.

הכנס אינו כרוך בתשלום אבל נדרשת הרשמה מראש בקישור: bit.ly/100-Telhai

הוועדה המארגנת: פרופ' אמיר גולדשטיין, פרופ' יעל זרובבל, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' מוסטפא עבאסי, פרופ' מאיר חזן, ד"ר גיורא גודמן.

האירוע מתחיל בשעה 9:30

תכנית

הרשמה

מפרסם ההודעה
תרז אבומוראד tereza.am@gmail.com
כתובת מלאה
מכללה האקדמית תל-חי, 9977, Qiryat Shemona, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה