< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: האם יש חיים לפני לוסי? (יואל רק) [ון ליר, ירושלים] 19.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020602/

האם יש חיים לפני לוסי?

פרופ' יואל רק

מדברים על מדע במאה העשרים ואחת

סדרת מפגשים שלישית בהנחיית פרופ' אורן הרמן

כיצד צמחים מתַקשרים זה עם זה? האם לנשים ולגברים יש מוחות שונים? כיצד יכולה האמנות להאיר את המדע? אלה מקצת השאלות אשר יעסיקו אותנו בעונה השלישית של הסדרה. על מנת לענות עליהן נפגוש מדעני מוח ופילוסוף, בוטניקאי וסופרת, חוקר אבולוציית האדם, משפטנית וזמר-יוצר. בניסיון להבין את עולמנו ואת עצמנו טוב יותר, נבקש להטות אוזן ולב ליחסים המרתקים בין אנשים לרעיונות ובין תרבות למדע.

האירוע יתחיל בשעה 18:00 ויסתיים ב-20:00

http://bit.ly/2OnbFch

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה