< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: הסדנה השנתית ה-14 לחוקרים צעירים בהיסטוריה ותרבות גרמנית [רמת גן, בר אילן] 10.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020401/

המחלקה להיסטוריה כללית והקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה מארחות את הסדנה השנתית ה-14 לחוקרים צעירים בהיסטוריה ותרבות גרמנית

אוניברסיטת בר-אילן | יום שני, 10 בפברואר 2020

בבניין הפקולטה למדעי היהדות (410), קומה שלישית, חדר 310

 

09:15-08:45    התכנסות וכיבוד קל

09:30-09:15    דברי ברכה

פרופ' שמואל פיינר, ראש הקתדרה לתולדות היהודים בגרמניה, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר דורון אברהם, ראש המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן

11:00-09:30    מושב ראשון: עיצובי זהות בגרמניה במאה ה-20

יו"ר: אוהד קאהן (אוניברסיטת תל-אביב)

תומר אלעד (אוניברסיטת תל-אביב): פולחן ותעמולה בטקסי יום השנה ל"פוטש של היטלר"

מגיב: ד"ר דורון אברהם (אוניברסיטת בר-אילן)

הילה לביא (האוניברסיטה העברית בירושלים): לדמיין מדינה יהודית לאחר השואה: ייצוגים של ישראל בסרטים מערב גרמניים בשנות ה-50 וה-60

מגיב: ד"ר שגיא שפר (אוניברסיטת תל-אביב)

11:15-11:00    הפסקת קפה

12:45-11:15    מושב שני: בין כלכלה לפילוסופיה

יו"ר: צבי סויסה (אוניברסיטת בר-אילן)

אביה דורון (האוניברסיטה העברית בירושלים): שימוש, סיכון ואחריות על נזקים – קבלת סוסים במשכון

מגיב: ד"ר פנחס רוט (אוניברסיטת בר-אילן)

חובב עקיבא כהן (אוניברסיטת חיפה): המפנה במושג המצפון בהגותה של חנה ארנדט

מגיב: ד"ר זוהר מאור (אוניברסיטת בר-אילן)

13:30-12:45    הפסקת צהריים

15:00-13:30    מושב שלישי: גרמנית, עברית ומה שביניהן

יו"ר: מור גלר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

מירב ראובני (האוניברסיטה העברית בירושלים): דימוי העברית בעיני יהודים דוברי גרמנית: מבט חדש על 'מלחמת השפות'

מגיבה: ד"ר מיכל בן-חורין (אוניברסיטת בר-אילן)

תמר רוזמרין-זאב (אוניברסיטת בר-אילן): גרמנית בעברית: על ההשפעה של השפה הגרמנית על שמות בע"ח בעברית

מגיבה: ד"ר איה אלידע (האוניברסיטה העברית בירושלים)

דברי סיכום: נעמה יגר (אוניברסיטת בר-אילן)

מפרסם ההודעה
צבי zvi.swisa@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, בניין 410, חדר 310
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה