< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שולחן עגול: מטלטלים את הספינה? (ניסים מזרחי) [ון ליר, ירושלים] 9.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020202/

מטלטלים את הספינה?
שולחן עגול
בעקבות הריאיון עם פרופ' ניסים מזרחי בעיתון הארץ
יו"ר: פרופ' שי לביא
משתתפים: פרופ׳ דוד הד, ד"ר מירב נקר-סדי, ד"ר ראיף זריק, פרופ' נסים ליאון, פרופ' רות גביזון
דברי סיום: פרופ' ניסים מזרחי

מדוע השמאל הליברלי בישראל ובעולם, המתיימר להיות אוניברסלי ושוויוני, זוכה לתמיכתן של האליטות ונתקל בהתנגדות דווקא בקרב קבוצות מוחלשות שאמורות לצאת נשכרות מסדר היום החברתי-כלכלי שהוא מציע?
מדוע מזרחים מהפריפריה החברתית בישראל מתנגדים לעמדותיו של השמאל החברתי?
האם החברה הישראלית מקוטבת יותר מבעבר? ואם כן, כיצד אפשר להסביר את הנטייה הן מימין הן משמאל להצביע למפלגות מרכז?
ולבסוף, האם השמועות על מותו של השמאל מוקדמות מדי?
Spoken Word: רעות גזבר, "מה שאת רוצה"

האירוע יתחיל בשעה 18:00 ויסתיים ב-20:30

http://bit.ly/2Ok6hqo

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה