< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: נגישות לשירותים פיננסיים ומהפכת התשלומים - כנס לזכרו של יעקב ירון, חייו ופועלו. [המכללה למינהל, ראשל"צ] 17.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020102/

נגישות לשירותים פיננסיים ומהפכת התשלומים, הרצאה מרכזית של נגיד בנק ישראל – פרופ' אמיר ירון.

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977
כתובת מלאה
המסלול האקדמי, המכללה למינהל ראשון לציון רחוב אלי ויזל 2, בית ספר למשפטים, בנין א' קומה 1- מרכז חדשנות
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה