< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: תגליות על החברה שבה אנו חיים (שלמה אבינרי, יורם דנציגר, רות גביזון) [האקדמיה למדעים, ירושלים] 19.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0013101/

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתכבדת להזמינכם למפגש השלישי בסדרת מפגשים בנושא "תגליות"

פרופ' שלמה אבינרי, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יורם דנציגר, אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על "תגליות על החברה שבה אנו חיים"

יושבת ראש ובת שיח: פרופ׳ רות גביזון, חברת האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

המפגש יתקיים ביום רביעי, כ"ד בשבט תש"ף, 19 בפברואר 2020, בשעה 00 19 בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43, ירושלים

חניה ציבורית ותחבורה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה

הכניסה חופשית בהרשמה מראש.

לפרטים ולהרשמה: https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=21065

* (discoveriesacacil)

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים רח’ ז’בוטינסקי 43 , ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה