< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: תרבות הפנאי של ילדים, בני נוער וצעירים בישראל - לכבוד השקת כתב העת: "מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית" (טלי היוש ומאיר טייכמן) [בית ברל, כפר סבא] 9.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012626/

1015-0930 התכנסות, כיבוד קל וברכות

 

מושב ראשון – מנחה ד"ר שחר גינדי – המכללה האקדמית בית ברל

1100-1015 דברי פתיחה על החוברת – פרופ' מאיר טייכמן

אתגרים וחינוך לפנאי של ילדים ובני נוער – ד"ר טלי היוש

 

1200-1100 פנאי של ילדים ובנמי נוער בישראל – תמונת מצב

הרצאות בסגנון פצ'ה קוצ'ה: בהשתתפות כותבי המאמרים בחוברת

עם ראש רכון אל המסך: פעילות לגיטימית באינטרנט או התמכרות לשמה?, ד"ר מירן בוניאל-נסים, המכללה האקדמית, כנרת

נתינה מהלב – התזונה הבריאה ביותר בחיינו: ממצאי סקר HBSC 2015, ד"ר ריקי טסלר, אוניברסיטת אריאל

מפת דרכים ישראלית: פנאי, אלימות וחיבור לבית ספר, ד"ר מירב סלקובסקי, מכללת תלפיות

"אם אין אני לי, מי לי?" – על אתגרי הורים לילדים עם מוגבלות בתחום הפנאי, ד"ר חגית קליבנסקי וד"ר אורית גילור, המכללה האקדמית בית ברל

"כשאתה רואה מהלך טוב, חפש מהלך טוב יותר!": שחמט והפרעות קשב, ד"ר שחר גינדי

האם המגדר קובע? פנאי של מתבגרים ערבים, ד"ר טלי היוש

 

12:45-12:00 הפסקה

הופעה של להקת מחול אתיופי, כפר הנוער ויצו נחלת יהודה

ארוחה קלה

 

מושב שני

12:45 – 14:00 חינוך לפנאי: עם הפנים אל העתיד – רב-שיח

מנחה: ד"ר אינה בן אורי, המכללה האקדמית בית ברל

משתתפים:

מר איתן טימן, מנהל אגף חברתי קהילתי, תלמידים ונוער, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

מר עימאד ג'ראיסי, מנהל תוכניות וצוות, מרכז אינג'אז לקידום הרשויות המקומיות הערביות

גב' סיגל קוצ'מן, יו"ר הנהגת הורים (היוצאת), כפר סבא

גב' אביבה הורוביץ עזר, ראש תחום חינוך, "ילדים בסיכוי, המועצה לילד החוסה"

ירדן יפה אור אל, יו"ר מועצת התלמידים והנוער העירונית ברעננה, תלמידת תיכון אוסטרובסקי

להרשמה כתבו אל  launchingmifgashleisure@gmail.com

מפרסם ההודעה
ד"ר טלי היוש talih@beitberl.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית בית ברל, כפר סבא. אודיטריום ספריה מרכזית
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה