< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: לאה גולדברג ויצירתה [האקדמיה למדעים, ירושלים] 17.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0012623-2/

הציבור מוזמן ליום עיון בנושא

לאה גולדברג ויצירתה

לציון מלאת 50 שנה לפטירתה

 

ביום שני, כ”ב בשבט תש”ף, 17 בפברואר 2020

בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין

רח’ ז’בוטינסקי 43, ירושלים

 

התכנסות בשעה 13:30

 

14:00–15:45 מושב ראשון
יושב ראש: פרופ’ אבנר הולצמן, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב
ברכות: פרופ’ נילי כהן, נשיאת האקדמיה
עו”ד יאיר לנדאו, יו”ר העמותה להנצחת לאה גולדברג ויצירתה ומנהל עיזבונה

פרופ’ חמוטל בר־יוסף, אוניברסיטת בן¬־גוריון בנגב
“אתכם אני נשתלתי פעמיים”: הזהות התרבותית והלאומית של לאה גולדברג

ד”ר גדעון טיקוצקי, האוניברסיטה העברית בירושלים
לאה גולדברג האנגלופילית :מחשבה מחודשת על אופקי תרבותה ותרבות זמנה

הסופרת שהם סמיט
איך מספרים עליה? בעקבות הביוגרפיה “דודה לאה מאת שומיש”

 

הפסקה

 

16:15–18:15 מושב שני
יושב ראש: פרופ’ יונתן מאיר, חבר האקדמיה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

פרופ’ עמינדב דיקמן, האוניברסיטה העברית בירושלים
סוסי הדואר של התרבות: לאה גולדברג המתרגמת

ד”ר דינה ברדיצ’בסקי, אוניברסיטת תל אביב
לאה גולדברג והספרות הרוסית במאה התשע־עשרה

פרופ’ חיה שחם, אוניברסיטת חיפה
בין שירת לאה גולדברג לילדים לשירתה למבוגרים: עולם החי כמקרה מבחן

פרופ’ יעל דר, אוניברסיטת תל אביב
“ואני מפליגה בו בכל העולם”: לאה גולדברג ומאבקה בפרובינציאליות של הצבר

 

חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה½ מספר המקומות באולם מוגבל, הכניסה על בסיס מקום פנוי½ האירוע מצולם

Message publisher
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
Full address
בית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, רח’ ז’בוטינסקי 43 , ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added