< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // עדכון תאריך // כנס: יום דרווין הבין-לאומי: סיפור ההליכה הזקופה של האדם [האקדמיה למדעים / ירושלים] 12.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012422/

הציבור מוזמן לכינוס לרגל יום דרווין הבין-לאומי
בנושא: סיפור ההליכה הזקופה של האדם

ביום רביעי י"ז בשבט תש"ף, 12 בפברואר 2020, בשעה 16:30
התכנסות בשעה 16:00
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

יושב ראש: פרופ' יואל רק

ברכות: פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה

פרופ' יואל רק, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב
מתי ומדוע התחלנו ללכת על שתיים?

פרופ' צבי בן-אברהם, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה
מה הביא לשינויים הסביבתיים לפני כשישה מיליון שנה שבעקבותיהם נעשינו מהלכים על שתיים?

ד"ר אלה בין, הקריה האקדמית אונו, אוניברסיטת תל אביב
המחיר שאנו משלמים על ההליכה הזקופה

חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה
מספר המקומות באולם מוגבל, הכניסה על בסיס מקום פנוי
האירוע מצולם

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה