< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: מעורבות מעצמות במזרח התיכון ופיתוח תורות לחימה ימיות [אונ חיפה] 3.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012421/

אנו מתכבדים להזמינך לאירוע השנתי של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה לזכרו של ראובן חייקין במלאות 16 שנים לפטירתו גאואסטרטגיה והיבטים ימיים, מעורבות מעצמות במזרח התיכון, ופיתוח תורות לחימה ימיות

האירוע יתקיים ביום שני, ח' בשבט תש"ף, 3 בפברואר 2020

 

בשעות 08:30 – 16:15 , אודיטוריום הכט, בניין ראשי, אוניברסיטת חיפה

המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית

Maritime Policy & Strategy Research Center (HMS)

אנא אשרו הגעתכם לחץ כאן תתאפשר כניסה עם רכב לכל באי הכנס "מעורבות מעצמות במזרח התיכון ופיתוח תורות לחימה ימיות".

 

08:30 – 09:00 התכנסות

09:00 – 09:15 דברי פתיחה

ד"ר רונית מרזן, מנחה

פרופ' עדו יצחקי – סגן הנשיא ודיקן המחקר

09:15 – 10:00 חלוקת פרס ע"ש ראובן חייקין ז"ל ומלגות

פרופ' ארנון גולן – דברי יו"ר ועדת הפרס חייקין

דברי זוכי הפרס

  • ד"ר דפנה ריצ'מונד-ברק
  • ד"ר דוד )צ'ק( פרייליך

גב' חנה חייקין – דבר המשפחה

הענקת מלגת ארנון סופר

10:00 – 10:45 המזרח התיכון – לאן? פרופ' שאול חורב ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, ראש מרכז MS

סקירה כללית – מופעי מעורבות בעשור האחרון, אלוף )בדימוס( עמוס גלעד ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה, המזרח התיכון לאן? אורות וצללים

10:45 – 11:00 הפסקת קפה

11:00 – 12:30 המעצמות המתערבות במדינות המזה"ת

Iד"ר רז צימט, מכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

האיראנים על הגדרות? איראן במרחב הערבי,

ד"ר גליה לינדנשטראוס, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

האסרטיביות הגוברת של תורכיה במזרח התיכון,

פרופ' אמנון סלע, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית

ענק בינוני: רוסיה במזרח התיכון

פרופ' אלכסנדר קרילוב, החוג ללימודי המזרח אוניברסיטת MGIMO מוסקווה,

האסטרטגיה והמדיניות של רוסיה במזרח הים התיכון

12:30 – 12:45 הפסקת קפה

12:45 – 4:15 1 המעצמות המתערבות במדינות המזה"ת II,

פרופ' אבי בן צבי, ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה,

ארה"ב במזרח התיכון: עידן טרמפ,

ד"ר יורם עברון, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה

מעורבותה של סין במזרח התיכון,

השגריר יהושע )יוש( זרקא סמנכ"ל וראש אגף אסטרטגיה במשרד החוץ

עליית הכוחות האזוריים – הזווית הישראלית

פרופ' בני מילר קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה וראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

הרצאה מסכמת – השפעת השינויים במעורבות המעצמות על הסביבה האסטרטגית במזרח התיכון

14:15 – 15:00 הפסקת צוהריים

15:00 – 17:00 התפתחות תורת הלחימה הימית: מהוריישו נלסון ועד הדר קמחי

יו"ר: ד"ר אריה רונה, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית,

אלוף )בדימוס( עמי אילון קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

האופי המשתנה של המלחמה – ההבטיםהדיפלומטיים, פוליטיים, משפטיים וצבאיים 

אל"ם )בדימוס( מיכאל לצרוס

פיתוח תורת הלחימה בחיל הים – לקחי מלחמת יום הכיפורים

פרופ' רותם קובנר, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה

תורת הלחימה בצי הקיסרי היפני 1872 – 1945

אל"ם )בדימוס( שלמה גואטה, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית

משימות הצי המצרי לקראת ובמהלך מלחמת יום הכיפורים

תא"ל )בדימוס( הדר קמחי

התייחסות

פרופ' שאול חורב – דברי סיכום

מפרסם ההודעה
זהבית מאיר סלמן מנהלת המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה zmeir@univ.haifa.ac.il 048288757
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, אודיטוריום הכט
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה