קול קורא // למאמרים (כתב עת): פורום עיוני משפט (דורין לוסטיג) [עברית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011816/

מערכת "עיוני משפט", כתב העת המשפטי של אוניברסיטת תל אביב, שמחה להודיע על השקת "פורום עיוני משפט", הפלטפורמה המקוונת של כתב העת. מטרת פלטפורמה זו היא לשמש במה ייחודית ועצמאית לתכנים אקדמיים קצרים ועדכניים במתכונת שונה מאלה המתפרסמים בגרסה המודפסת של כתב העת עיוני משפט. פורום עיוני משפט פועל במשולב עם המערכת המודפסת של עיוני משפט. לפורום עורכת ייעודית מתוך צוות עורכות עיוני משפט ומתפרסמים בו כתבי יד שמיוחדים לו וכאלה המתכתבים ומגיבים עם המאמרים המתפרסמים בגליון המודפס.

אנו מעודדים כותבים וכותבות לשלוח מאמרים קצרים, מסות ורשימות לפרסום ב"פורום עיוני משפט" שמשמש כבמה ייחודית בשיח המשפטי בישראלי, ובמסגרתו יוכלו כותבות וכותבים לפרסם כתיבה חדשנית ויצירתית, שאינה נכנסת למשבצות המוכרות כיום במרבית כתבי העת. "פורום עיוני משפט" נועד לתת מקום לסוגות חשובות אחרות, ולאפשר זאת בקצבי זמן קצרים מהנהוגים בכתבי העת בפרינט. בכך מבקש "פורום עיוני משפט" להעשיר את השיח המשפטי בישראל, בהשראת שגשוג הפלטפורמות המקוונות של כתבי העת המובילים בארצות הברית (למשל Harvard Law Review Forum, Yale Law Journal Forum, ו-Stanford Law Review Online).

כתבי היד שיוגשו ל"פורום עיוני משפט" אינם מוגבלים לנושא מסוים, מתודולוגיה, או גישה מחקרית, וניתן לכתוב אותם במתכונת של ז'אנרים שונים, ובפרט:

 • מסה: מאמר קצר המציג רעיון מקורי ועצמאי לגבי כל נושא השייך לעולם המשפט. עיקרה של מסה הוא רעיון חדשני ביחס לתיאוריה או לדוקטרינה משפטית, ואשר הדיון הרעיוני בו מקבל נפח רב יותר לעומת היישום והפיתוח המחקרי המלא והמעמיק.
 • הערת חקיקה: ניתוח חקיקה קיימת או הצעת חוק שנמצאת בשלבים מתקדמים ויש בה עניין משפטי, תיאורטי או מעשי רב.
 • הערת פסיקה: ניתוח פסק דין מרכזי (או משמעותי) מהשנים האחרונות. נדגיש כי אין די בכך שההערה תתאר פסק דין או תבקר אותו כדי להתאים לפורום עיוני משפט. על ההערה לקדם גם תזה או רעיון קצרים ומקוריים.
 • ביקורת ספרות: התייחסות ביקורתית (גם אם אוהדת) לספר או למאמר שהתפרסמו לאחרונה בישראל או בעולם ושיש להם חשיבות ועניין תיאורטי לשיח המשפטי.
 • הרצאות: גרסאות ערוכות ומעובדות של הרצאות שהועברו במסגרת כנסים או אירועים אחרים. הרצאות שעיקרן הוא חזרה על רעיונות שבוטאו במאמרים שכבר פורסמו בעברית לא יתקבלו לפרסום.

כמקובל בכתבי עת משפטיים מובילים ברחבי העולם – "פורום עיוני משפט" הינו כתב עת סטודנטיאלי הנערך על ידי סטודנטים מצוינים מהפקולטה למשפטים, בשיתוף וליווי אשת אקדמיה בכירה. המאמרים שעשויים להיות מתאימים לפרסום בפורום עיוני משפט, יעברו שיפוט ועריכה זריזה על ידי העורכים וחברי המערכת. המערכת תשקול להעביר חלק מהמאמרים המתקבלים שיפוט חיצוני אנונימי על ידי מומחה/ית בתחום שבו הוגש המאמר. את כתב היד יש לשלוח בעותק אלקטרוני (על פי הכללים הטכניים המפורטים להלן) לכתובת המייל: lfreview@tauex.tau.ac.il. יש לציין בכותרת המייל כי ההגשה היא ל"פורום עיוני משפט – מערכת מד".

דגשים טכניים:

  • אורך: 10,000-3,000 מילים (כולל הערות שוליים).
  • סוג הקובץ: Word (אין להגיש כתבי יד בקובץ PDF).
  • הפניה למקורות תתבצע על פי כללי האזכור האחיד (ראו http://www.tau.ac.il/law/izkur/izkur.pdf).
  • ריווח: על המאמרים להיות ברווח כפול.
  • תקציר: יש לצרף תקציר בעברית שלא יעלה על 300 מילה.
  • קורות חיים: יש לצרף קורות חיים (קצרים) של המחבר/ת. בין היתר, על קורות החיים לכלול את פרטי הקשר ושיוכו האקדמי של המחבר/ת.
  • הצהרת מקוריות: יש למלא ולצרף הצהרה על מקוריות התוכן של כתב היד, אותה ניתן למצוא כאן
  • בלעדיות: אין להגיש מאמרים שהתפרסמו במקום אחר ובשפה כלשהי, או אשר הוגשו במקביל לכתב/י עת אחר/ים.

לפרטים נוספים: נירית פוטרמן, רכזת המערכת, lfreview@tauex.tau.ac.il

ד"ר דורין לוסטיג, עורכת ראשית
אלאא חאג' יחיא, עורכת "פורום עיוני משפט"
שיר אביטל, עורכת
מעין ויסמן, עורכת
עידן רייטר, עורך

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Review/kol-kore_44.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה